Het kinderbijbelverteller theater

Wat is dat nu eigenlijk een Kinderbijbel verteller?

Nou, dat is gewoon iemand die op een leuke manier verhalen uit de bijbel vertelt aan kinderen en jeugd.

Maar ook iemand die verhalen, korte sketches en theater schrijft over thema’s uit het gewone leven gelinkt aan de bijbel en het leven als volgeling van Jezus.

Dus bijvoorbeeld over; vergeving, naastenliefde, nederig zijn, liefde, verdriet, gepest worden, boosheid, bidden, God leren kennen, Jezelf leren kennen en de ander.

Ik ben dan ook uit te nodigen voor familiediensten, kinderclubs, en op school bijvoorbeeld. Trouwens ik kan dat in het Nederlands maar ook in het Engels.

Maar je kunt me ook vragen iets geheel nieuws te schrijven, ontwikkelen n.a.v. een thema dat jullie zouden willen behandelen.

Ik maak gebruik bij de vertellingen van moderne media en vaak vraag ik ook mensen uit het publiek.